Έκδοση 15.9.2
01 Επιφάνεια 02 Κατηγορία
v
v
Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 99,705 kWp στην Μάνη Έβρου Έργο 2.
Ισχύς Σταθμού: 99,82 kWp
Φ/Β Πλαίσια: SUNTECH STP 255S
Αντιστροφείς: SMA TRIPOWER 12000TL
Βάσεις στήριξης: HILTI
Σύστημα Διαχείρισης: Meteocontrol
Χρόνος υλοποίησης: Μάρτιος 2013
Σύνδεση με δίκτυο: 11/3/2013
Σχόλια: Αποτελείται απο 391 πάνελ της εταιρίας SUNTECH ισχύος 255W το καθένα και 8 inverter της SMA τύπου12000 TRIPOWER TL.Οιβάσεις στήριξης είναι της εταιρίας HILTI και έχουν σταθερή κλίση 25 μοίρες προς τον νότο.